Investeringsejendom med 16 garager til udlejning, Dybendalsvej 67-69 og 71-73, 2720 Vanløse

Denne investeringsmulighed, en portefølje med 16 garager i ejerforeningen Dybendalsvej 67-69 og 71-73 på hhv. 13, 12, 25, 13, 13, 13, 21, 21, 13, 13, 25, 25, 13, 13, 13, og 15 kvm., i alt 261 kvm., der enkeltvis frit kan udlejes til beboere i denne og nabo-ejer-, andels- og lejer-foreningerne, naboer i villakvarteret, eller hvem end man har lyst til at udleje til, udbydes nu til salg for 2.5 mill.

Garage-porteføljen er let-administreret, og der er høj efterspørgsel og dermed hurtig genudlejning, når der ind imellem er opsigelser. Der har ikke været lejeforhøjelser i mange år, så efter ny ejers varsling heraf til et for området rimeligt gennemsnitligt lejeniveau på 1.400 pr. garage om måneden, vil der ved fuld udlejning være en årlig lejeindtægt på 268.800.
Der er pt. 5 ledige, da sælger bevidst ikke har genudlejet dem, således at en køber, der har behov for disse selv, har muligheden for dét. Og skulle køber have brug for flere selv, så kan lejerne opsiges med én måneds varsel, og dermed også alternativt lejereguleres til markedsniveau og udlejes til andre.

Udgifterne begrænser sig faktisk alene til fællesbidrag til ejerforeningen, og så en lille bitte smule vedligehold og maling af portene, da der ikke betales ejendomsskat, ligesom forsikring heller ikke er nødvendig. Så der er rent faktisk et godt årligt plus på den løbende drift, og dermed er forrentningen af investeringen ret så god.